Ηλεκτρολογικά-Μελέτες-Πιστοποιητικά ΔΕΗ

Τι περιλαμβάνει το πιστοποιητικό ηλεκτρολόγου;

Η υπεύθυνη δήλωση ηλεκτρολόγου μπορεί να εκδοθεί μόνο από επαγγελματία ηλεκτρολόγο εγκαταστάτη με την απαραίτητη άδεια και μετά από προσεχτικό έλεγχο με τα ειδικά όργανα μέτρησης.

Το πιστοποιητικό ΔΕΗ για να είναι πλήρες πρέπει να περιλαμβάνει τα εξής:

 • Την υπεύθυνη δήλωση του ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη
 • Τα σχέδια κάτοψης της ηλεκτρικής εγκατάστασης και του ηλεκτρικού πίνακα
 • Το μονογραμμικό σχέδιο του ηλεκτρολογικού πίνακα της εγκατάστασης
 • Την έκθεση παράδοσης της ηλεκτρικής εγκατάστασης
 • Το πρωτόκολλο ελέγχου της ηλεκτρικής εγκατάστασης

Το πιστοποιητικό ηλεκτρολόγου πότε χρειάζεται;

Το πιστοποιητικό ηλεκτρολόγου απαιτείται από τον ιδιοκτήτη στις εξής περιπτώσεις:

•Μετά το πέρας των εργασιών κάθε ηλεκτρολογικής εγκατάστασης, απαιτείται πιστοποιητικό ηλεκτρολόγου για να αποδειχθεί η ποιότητα της εγκατάστασης, πριν τεθεί σε λειτουργία

•Eφόσον έχει λήξει το πιστοποιητικό ΔΕΗ και ο πελάτης ζητήσει αλλαγή ονόματος λογαριασμού

•Σε περίπτωση που ο πελάτης ζητήσει επανασύνδεση ρεύματος, εφόσον έχει λήξει το πιστοποιητικό ΔΕΗ

• Σε περίπτωση τροποποίησης ή επέκτασης ηλεκτρολογικών εργασιών, πριν τεθούν σε λειτουργία

 

Τί είναι το σχέδιο ηλεκτρολόγου για ΔΕΗ και πότε χρειάζεται;

Το σχέδιο ηλεκτρολόγου εκδίδεται από έναν εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο μηχανικό και είναι απαραίτητο μαζί με κάποια άλλα στοιχεία για την έκδοση του Πιστοποιητικού ΔΕΗ ή αλλιώς υπεύθυνη δήλωση του εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου. Το ηλεκτρολογικό σχέδιο διακρίνεται σε λειτουργικό σχέδιο, μονοφασικό και πολυγραμμικό σχέδιο. Στις περισσότερες περιπτώσεις όμως που χρειαζόμαστε ηλεκτρολογικό σχέδιο για ΔΕΗ, εννοούμε το μονογραμμικό σχέδιο του ηλεκτρικού πίνακα και την κάτοψη της εγκατάστασης. Το σχέδιο ηλεκτρολόγου είναι απαραίτητο για την έκδοση πιστοποιητικού ΔΕΗ. Επομένως, το χρειαζόμαστε για όλες τις περιπτώσεις που χρειαζόμαστε το πιστοποιητικό.

Το πιστοποιητικό ΔΕΗ πότε χρειάζεται;

Ωστόσο, πέρα από τον τακτικό έλεγχο υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις που μπορεί να χρειαστούμε άμεσα την έκδοση του πιστοποιητικού ηλεκτρολόγου. Αυτές είναι:

 • Πριν την αρχική ηλεκτροδότηση από τη ΔΕΗ ή για την επανασύνδεση της παροχής.
 • Για οποιαδήποτε τροποποίηση στην παροχή όπως είναι η επαύξηση ισχύος στην παροχή ΔΕΗ, μεταφορά ρολογιού, κλπ.
 • Για αλλαγή ονόματος στον λογαριασμό της ΔΕΗ.
 • Για ηλεκτροδότηση εργοταξιακής παροχής.
 • Για αίτηση νυχτερινού ρεύματος για κοινωνικό τιμολόγιο.

Τί διάρκεια έχει το πιστοποιητικό ηλεκτρολόγου;

Ο τακτικός έλεγχος και η έκδοση του πιστοποιητικού ΔΕΗ, καθορίζεται από το νόμο με βάση τον τύπο και το λόγο που χρησιμοποιείται το κτίριο. Έτσι, ισχύουν τα εξής:

 • Κάθε χρόνο για χώρους ψυχαγωγίας, συνάθροισης κόσμου και επαγγελματικών εγκαταστάσεων στην ύπαιθρο.
 • Κάθε 2 χρόνια για επαγγελματικούς χώρους με εύφλεκτα υλικά.
 • Κάθε 7 χρόνια για επαγγελματικούς χώρους χωρίς εύφλεκτα υλικά.
 • Κάθε 14 χρόνια για κατοικίες όπως διαμερίσματα, μονοκατοικίες, κλπ.