σε εφαρμογή της Απόφασης Α.1138 ΦΕΚ 2470/22.06.2020

Αγαπητοί μας συνεργάτες

Όπως γνωρίζετε, σύμφωνα με την απόφαση Α.1138 που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2470/22.06.2020 και τις μετέπειτα διευκρινιστικές εγκυκλίους και οδηγίες, προέκυψε η φορολογική υποχρέωση ηλεκτρονικής διαβίβασης δεδομένων εμπορικών και λογιστικών εφαρμογών στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA της ΑΑΔΕ.

Εν συντομία αναφέρουμε ότι, με βάση τις προδιαγραφές απαιτείται αναβάθμιση των εφαρμογών έκδοσης παραστατικών και αντιστοίχιση απεικονιζόμενων δεδομένων μέχρι τις 30/06/2021, ενώ τίθεται σε ισχύ η επικοινωνία των εφαρμογών με την πλατφόρμα myDATA (μέσω Internet) της ΑΑΔΕ για την διαβίβαση στοιχείων παραστατικών σε περιοδική βάση.

Σας ενημερώνουμε ότι, η  FAZECON και η QUALISYS SOFTWARE με σκοπό την κάλυψη των υποχρεώσεων που προκύπτουν για τους πελάτες και συνεργάτες της, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΦΑΣ, έχει υλοποιήσει την ενημέρωση των εφαρμογών ‘MyMANAGER’, με την έκδοση 2.9, η οποία είναι διαθέσιμη άμεσα μέσω αναβάθμισης.

Θα χρειαστεί:

1.να έχετε συμπληρωμένους τους απαιτούμενους πίνακες του εγχειριδίου

2.να έχετε δημιουργήσει χρήστη και subscription key στο myDATA REST API

3.να προγραμματιστεί ραντεβού, για τις εργασίες, το οποίο συνοδεύεται από κόστος υπηρεσιών, που καθορίζεται από το πλήθος των προς υλοποίηση ρυθμίσεων.

Για πελάτες οι οποίοι βρίσκονται σε embedded βάση δεδομένων θα απαιτηθεί η δημιουργία επιπλέον βάσης MySql Με χρέωση 40€+ ΦΠΑ.

Κόστος υλοποίησης ανά Εταιρία 80€+ΦΠΑ.

Οι αναβαθμίσεις των εφαρμογών ‘MyMANAGER’ είναι διαθέσιμες χωρίς επιπλέον χρέωση, στους κατόχους ενεργής σύμβασης διάθεσης αναβαθμίσεων και νέων εκδόσεων.

Παραμένουμε στη διάθεση σας, για οποιαδήποτε πληροφορία χρειαστείτε.

Ευχαριστούμε για την συνεργασία!