Για τους λάτρεις του ήχου ή για περιπτώσεις όπου η επισκευή είναι ασύμφορη.