Ο πυρήνας του συστήματος σας αφού είναι υπεύθυνο για τη παροχή τροφοδοσίας όλων των περιφερειακών και της μητρικής πλακέτας.