Παρελκόμενα CCTV για μεγάλη γκάμα εφαρμογών Κλειστών Κυκλωμάτων.