Ανιχνευτές Εξωτερικού Χώρου για όλες τις εγκαταστάσεις όπου απαιτείται η έγκαιρη ανίχνευση διάρρηξης,