Μαγνητικές επαφές για την ασφάλιση κουφωμάτων θυρών και παραθύρων και γκαραζόπορτας .