για να επικοινωνείτε με όλους όπου και  αν βρίσκονται Web Κάμερες σε πολλές αναλύσεις.