Στήριξη Κεραιών TV με πολλαπλούς  τρόπους σύνδεσης.