ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΑ ΑΜΦΟΡΕΥΣ-2

Τι είναι το πρόγραμμα “ΑΜΦΟΡΕΥΣ-2” 

Πρόκειται για ένα πακέτο προγραμμάτων που αφορούν όλο το κύκλωμα δραστηριοτήτων ενός ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟΥ.

Μπορεί να συνδυαστεί και  με το ΑΜΦΟΡΕΥΣ-3 το πρόγραμμα γιατην τυποποίηση του ελαιολάδου.

Κοινοποίηση

Email
Κατηγορία:

Περιγραφή

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟ

PROGRAMMA GIA ELAIOTRIBEIA

 

Το πρόγραμμα ελαιουργείου ΑΜΦΟΡΕΥΣ-2 καλύπτει όλες τις ανάγκες ενός
σύγχρονου ελαιουργείου. Συγκεκριμένα:

1. ΕΚΘΛΙΨΗ ΕΛΑΙΟΚΑΡΠΟΥ:

•Έκδοση απόδειξης παροχής υπηρεσιών: Επιλογή ποσοστού δικαιώματος,
δυνατότητα παραλαβής λαδιού για φύλαξη ή αποστολή στο εμπόριο.
•Αυτόματη απαλλαγή δακοκτονίας.
•Η δακοκτονία και το δικαίωμα κρατείται είτε σε € είτε σε λάδι το οποίο
τιμολογείται ανάλογα με την επιθυμία του ελαιουργού.
•Η πυρήνα υπολογίζεται είτε σε ποσοστό επί του καρπού είτε επί του λαδιού.

2. ΕΚ∆ΟΣΗ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΙΑΣ :

Έκδοση κάθε είδους παραστατικού εμπορίας λαδιού και άλλων ειδών της
αποθήκης: ∆ελτίο παραλαβής για φύλαξη, τιμολόγηση άκοπων λαδιών
παραγωγών, δελτία αποστολής λαδιού και πυρήνας, επιστροφή λαδιού
στον παραγωγό, αποστολή λαδιού φύλαξης στο εμπόριο / Ένωση Γ.Σ. , κλπ
∆υνατότητα ενημέρωσης ∆ελτίων Αποστολής για την σωστή ποσότητα μετά
τη ζύγιση.
Συνοδευτική κατάσταση για αποστολή λαδιού δικαιώματος / δακοκτονίας /
ΦΠΑ.

3. ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ:

•Όλες οι εκτυπώσεις που χρησιμοποιούνται σε ένα ελαιουργείο, όπως :
•∆ήλωση μηνιαίας κατάστασης εργασιών: Αυτόματη έκδοση της μηνιαίας
κατάστασης
• Ημερήσια αναλυτική και συνολική κίνηση ελαιουργείου.
•Αυτόματη εκτύπωση δήλωσης παραγωγού για αγροτεμάχια ΠΟΠ ή ΠΓΕ
• Άκοπα ανά οξύτητα, αναλυτικά ανά παραγωγό ή συγκεντρωτικά.
• Στατιστικά στοιχεία για την κίνηση του ελαιουργείου.
•Όλες οι καταστάσεις για ενημέρωση του λογιστή αλλά και δυνατότητα
διασύνδεσης μέσω «γέφυρας» με τα γνωστότερα προγράμματα λογιστής
της αγοράς.

•Ημερολόγιο αγορών και πωλήσεων λαδιού, Θεωρημένη
κατάσταση για ∆.Ο.Υ. κλπ
•Ολες οι προβλεπόμενες από AGROCERT / ‘∆ΗΜΗΤΡΑ’ / ISO
22000 καταστάσεις και σε μορφή Excel

4. ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ:

• Καρτέλα παραγωγής λαδιού παραγωγού: Όλα τα στοιχεία για κάθε
έκθλιψη που πραγματοποίησε ο παραγωγός την τρέχουσα
ελαιοκομική περίοδο.
• Καρτέλα άκοπων παραγωγού: Τι λάδια άφησε για φύλαξη ο
παραγωγός, ποια από αυτά έχουν κοπεί ή επιστραφεί, ποια άκοπα
του μένουν ακόμα.
• Οικονομική καρτέλα παραγωγού: Προκαταβολές που δόθηκαν στον
παραγωγό και κάθε χρηματική κίνηση του με το ελαιουργείο.
•Παρακολούθηση των δοχείων που έχει πάρει ο παραγωγός και αυτόματη
μεταφορά της χρέωσης του δοχείου σε άλλον παραγωγό όταν το δοχείο
αυτό δοθεί στον επόμενο παραγωγό.
•Κατάσταση παραγωγών που ελαιοποίησαν την τρέχουσα ελαιοκομική
περίοδο.
Συγκεντρωτική κατάσταση άκοπων ανά παραγωγό.

5. ΑΠΟΘΗΚΗ:
• Πλήρης παρακολούθηση της αποθήκης του ελαιουργείου. Τα λάδια
παρακολουθούνται από τρεις απόψεις:
o Κατά οξύτητα
o Κατά δεξαμενή
• Κατά κατηγορία (Λάδι φύλαξης, λάδι δικαιώματος, λάδι
δακοκτονίας, λάδι αγορών, λάδι ΦΠΑ, Ξένες ύλες)

• Σειρά εκτυπώσεων (Αναλυτικές και συγκεντρωτικές) που παρέχουν
πληροφορίες για τα λάδια που βρίσκονται στις δεξαμενές κατά οξύτητα,
δεξαμενή, είδος λαδιού.
• ∆υνατότητα παρακολούθησης ειδών που δεν είναι λάδια (π.χ. δοχεία
συσκευασίας).
• Τιμοκατάλογος λαδιού με αναλυτική ή βηματική ενημέρωση τιμών ανά
οξύτητα.

ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
ΤΙΜΗ ΕΤΗΣΙΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
ΑΜΦΟΡΕΥΣ-2

ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟ

600 200
ΑΑΜΦΟΡΕΥΣ-3

ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ

700 300
Σύνδεση Με ΕΤΙΚΕΤΟΓΡΑΦΟ 150
Σύνδεση Με ΖΥΓΙΣΤΙΚΗ 280 20
Επιπλέον Άδεια Χρήσης 220 50
Σύνδεση Με Πρόγραμμα Γενικής Λογιστικής 350 100

 

error: Το περιεχόμενο της σελίδας προστατεύεται. Content is protected !!