ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΑΜΦΟΡΕΥΣ-3

Τι είναι το πρόγραμμα “ΑΜΦΟΡΕΥΣ-3” 

Πρόκειται για ένα πακέτο προγραμμάτων που αφορούν όλο το κύκλωμα δραστηριοτήτων ενός ΤΥΠΟΠΟΙΗΤΗΡΙΟΥ  ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ.

Μπορεί να συνδυαστεί και  με το ΑΜΦΟΡΕΥΣ-2 το πρόγραμμα για την επεξεργασία του ελαιολάδου.

Κοινοποίηση

Email
Κατηγορία:

Περιγραφή

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ «ΑΜΦΟΡΕΥΣ-3»

 

Το πρόγραμμα  «ΑΜΦΟΡΕΥΣ-3»

• Καλύπτει όλες τις ανάγκες ενός σύγχρονου τυποποιητηρίου:
• Είναι πολύ απλό στη χρήση του
• Χρησιμοποιεί τις πιο σύγχρονες τεχνολογίες
Ειδικά χαρακτηριστικά του προγράμματος

1. ΠΑΡΑΛΑΒΗ και ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΛΑ∆ΙΟΥ:

• Παραλαβή λαδιού είτε απ ευθείας από παραγωγούς είτε από ελαιουργεία
• Παρακολούθηση λαδιών φύλαξης παραγωγών για λογαριασμό ελαιουργείου.
• Διαδικασία τυποποίησης λαδιού:
•Δημιουργία παρτίδων τροφοδοσίας με ανάμιξη λαδιού δεξαμενών.
• Μετατροπή του χύμα λαδιού σε συσκευασμένα προϊόντα.
•Με δυνατότητα χρήσης «Συνταγής Παραγωγής»
•Αυτόματη αφαίρεση του χύμα λαδιού από την αποθήκη και προσθήκη
των παραχθέντων μονάδων. Αυτόματη αφαίρεση των υλικών
συσκευασίας.
• Δεξαμενές λαδιού: Πλήρης παρακολούθηση των δεξαμενών:
•• Κατά ποιότητα λαδιού
••Κατά χαρακτηρισμό (ΠΟΠ, ΠΓΕ, Βιολογικά, παρθένο, κλπ)
•Στοιχεία παραγωγών/προμηθευτών ανά δεξαμενή.
•Αυτόματη ή όχι δημιουργία LOT με κάθε παραλαβή στη δεξαμενή.
• Ιχνηλασιμότητα:
•«Προς τα πίσω»: Προέλευση λαδιού, διαδικασία τυποποίησης.
• «Προς τα εμπρός»: Σε ποιους πολώθηκε το προϊόν
• Παρτίδες:
•• Τροφοδοσίας
•• Παραγωγής
••S/N ανά μονάδα συσκευασίας ή ομαδικής συσκευασίας

2. ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΥΚΛΩΜΑ :

• Πλήρες εμπορικό κύκλωμα:
•Έκδοση κάθε είδους παραστατικού εμπορίας αγορών και πωλήσεων
• Προσφορές προς πελάτες
•Πλήρης παρακολούθηση των πελατών και τω προμηθευτών της επιχείρησης:
•Αναλυτικές καρτέλες
•Ισοζύγια κλπ
• Έξοδα της επιχείρησης
• Παρακολούθηση της αποθήκης:
•Αναλυτική καρτέλα είδους (εισαγωγές και εξαγωγές)
•Τα λάδια παρακολουθούνται:
••ανά κωδικό
••Ανά χαρακτηρισμό ποιότητας (Εξτρα παρθένο, ΠΟΠ,ΠΓΕ, κλπ)
••Ανά δεξαμενή
• Σειρά εκτυπώσεων (Αναλυτικές και συγκεντρωτικές) που παρέχουν πληροφορίες
για τα λάδια που βρίσκονται στις δεξαμενές κατά οξύτητα, δεξαμενή, είδος
λαδιού.
• Δυνατότητα παρακολούθησης ειδών που δεν είναι λάδια (π.χ. Υλικά
συσκευασίας).
• Δυνατότητα σύνδεσης αισθητήρων για αυτόματη ογκομέτρηση της πραγματικής
ποσότητας λαδιού που περιέχεται σε κάθε δεξαμενή και οπτική απεικόνιση στην
οθόνη.
• Δυνατότητα σύνδεσης με ζυγιστικές μηχανές για αυτόματη ανάγνωση της
ένδειξης.

3. ∆ΙΑΦΟΡΑ:

• Όλες οι καταστάσεις για ενημέρωση του λογιστή καθώς και:
••δυνατότητα διασύνδεσης μέσω «γέφυρας» με τα γνωστότερα προγράμματα λογιστής της αγοράς.
•ΜΥΦ σε XML για άμεση εισαγωγή στη ΓΓΠΣ, κλπ
• Ολες οι προβλεπόμενες από AGROCERT / ‘ΔΗΜΗΤΡΑ’ / ISO 2000 καταστάσεις και σε μορφή Excel.

 

 

ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
ΤΙΜΗ ΕΤΗΣΙΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
ΑΜΦΟΡΕΥΣ-2

ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟ

600 200
ΑΑΜΦΟΡΕΥΣ-3

ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ

750 300
Σύνδεση Με ΕΤΙΚΕΤΟΓΡΑΦΟ 150
Σύνδεση Με ΖΥΓΙΣΤΙΚΗ 280 20
Επιπλέον Άδεια Χρήσης 220 50
Σύνδεση Με Πρόγραμμα Γενικής Λογιστικής 350 100
Σύνδεση με αναλυτή ελαιοπεριεκτικότητας και οξύτητας 200 25

 

error: Το περιεχόμενο της σελίδας προστατεύεται. Content is protected !!