Η Fazecon διατηρεί ένα πλήρως εξοπλισμένο Τμήμα Service Ηλεκτρονικών Υπολογιστών & Ταμειακών Μηχανών RBS

Υπηρεσίες Αναβάθμισης

Αναβάθμιση Ταμειακών Μηχανών-POS

Με χρήση Voucher

Για την Αναβάθμιση Ταμειακών Μηχανών-POS το Voucher του πελάτη θα δεσμευτεί από την RBS και αφετέρου ο πελάτης θα καταθέσει στον λογαριασμό της RBS το ποσό των 12,5€ (η διαφορά της χρέωσης των 125€ μείον τα 112,5€ της αξίας του Voucher) συν 30€ που είναι η αξία του ΦΠΑ που αναλογεί στο σύνολο της αξίας των 125€, σύνολο δηλαδή 42,5€. Άμεσα με την πίστωση του λογαριασμού της RBS με τα 42,5€ η τελευταία θα εκδώσει και θα αποστείλει στον πελάτη τιμολόγιο συνολικής αξίας 155,00€, περιλαμβανομένου και του ΦΠΑ. 

Αναβάθμιση στην Fazecon(30€+ΦΠΑ)37,2€

Αναβάθμιση στην εγκατάσταση του Πελάτη Περιοχές εντός Καλαμάτας (Επιπλέον Χρέωση επιτόπιας αναβάθμισης 60€+ ΦΠΑ)

Αναβάθμιση στην εγκατάσταση του Πελάτη Περιοχές Εκτός Καλαμάτας (Επιπλέον Χρέωση επιτόπιας αναβάθμισης από 90€+ΦΠΑ)

Παραλαβή της Ταμειακής Μηχανής στις εγκαταστάσεις της Fazecon
Απαιτούμενα: 1.Δελτίο Αποστολής από το Πελάτη με Αιτιολογία Αναβάθμιση Ταμειακής Μηχανής.
(Εάν δεν εκδώσει ο Πελάτης Δ.Α παραλαμβάνει από τη Fazecon Δελτίο Ποσοτικής Παραλαβής.)
2.Βιβλίο Συντήρησης Ταμειακής Μηχανής.

Σας ενδιαφέρει το ECR? Δείτε τα οφέλη και πως το αποκτάτε! (55€+ΦΠΑ)
Φόρμα Παροχής Στοιχείων

* Για όλες τις ταμειακές με αγορά στο 2023 ο κωδικός αναβάθμισης είναι δωρεάν.

ΑΙΤΗΣΗ VOUCHER

Χωρίς τη χρήση Voucher

Προκατάθεση Στο λογαριασμό της Fazecon Ε.Τ.Ε(Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος)🔴ΟΨΕΩΣ (78800291813)
🔴IBAN GR 2201107880000078800291813 ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ 125€ +ΦΠΑ(155€) για την έκδοση κωδικών.

Αναβάθμιση στην Fazecon(30€+ΦΠΑ)37,2€

Αναβάθμιση στην εγκατάσταση του Πελάτη Περιοχές εντός Καλαμάτας (Επιπλέον Χρέωση επιτόπιας αναβάθμισης 60€+ ΦΠΑ).

Αναβάθμιση στην εγκατάσταση του Πελάτη Περιοχές Εκτός Καλαμάτας (Επιπλέον Χρέωση επιτόπιας αναβάθμισης από 90€+ΦΠΑ).

Παραλαβή της Ταμειακής Μηχανής στις εγκαταστάσεις της Fazecon
Απαιτούμενα: 1. Δελτίο Αποστολής από το Πελάτη με Αιτιολογία Αναβάθμιση Ταμειακής Μηχανής.
(Εάν δεν εκδώσει ο Πελάτης Δ.Α παραλαμβάνει από τη Fazecon Δελτίο Ποσοτικής Παραλαβής.)
2.Βιβλίο Συντήρησης Ταμειακής Μηχανής.


Σας ενδιαφέρει το ECR? Δείτε τα οφέλη και πως το αποκτάτε!(55€+ΦΠΑ)
Φόρμα Παροχής Στοιχείων

* Για όλες τις ταμειακές με αγορά στο 2023 ο κωδικός αναβάθμισης είναι δωρεάν.