Η Fazecon διατηρεί ένα πλήρως εξοπλισμένο Τμήμα Service Ηλεκτρονικών Υπολογιστών & Ταμειακών Μηχανών RBS

Υπηρεσίες Αναβάθμισης

Αναβάθμιση Ταμειακών Μηχανών-POS

Με χρήση Voucher

Για την Αναβάθμιση Ταμειακών Μηχανών-POS το Voucher του πελάτη θα δεσμευτεί από την RBS και αφετέρου ο πελάτης θα καταθέσει στον λογαριασμό της RBS το ποσό των 12,5€ (η διαφορά της χρέωσης των 125€ μείον τα 112,5€ της αξίας του Voucher) συν 30€ που είναι η αξία του ΦΠΑ που αναλογεί στο σύνολο της αξίας των 125€, σύνολο δηλαδή 42,5€. Άμεσα με την πίστωση του λογαριασμού της RBS με τα 42,5€ η τελευταία θα εκδώσει και θα αποστείλει στον πελάτη τιμολόγιο συνολικής αξίας 155,00€, περιλαμβανομένου και του ΦΠΑ. 
Παρακαλούμε κατά τη κατάθεση να αναγράφετε το ΑΦΜ και την επωνυμία της Επιχείρησης σας ως αιτιολογία.

Αναβάθμιση στην Fazecon(30€+ΦΠΑ) 37.2€

Αναβάθμιση στην εγκατάσταση του Πελάτη Περιοχές εντός Καλαμάτας (Επιπλέον Χρέωση επιτόπιας αναβάθμισης 80€+ ΦΠΑ)

Αναβάθμιση στην εγκατάσταση του Πελάτη Περιοχές Εκτός Καλαμάτας (Επιπλέον Χρέωση επιτόπιας αναβάθμισης από 100€+ΦΠΑ)

Παραλαβή της Ταμειακής Μηχανής στις εγκαταστάσεις της Fazecon
Απαιτούμενα: 1.Δελτίο Αποστολής από το Πελάτη με Αιτιολογία Αναβάθμιση Ταμειακής Μηχανής.
(Εάν δεν εκδώσει ο Πελάτης Δ.Α παραλαμβάνει από τη Fazecon Δελτίο Ποσοτικής Παραλαβής.)
2.Βιβλίο Συντήρησης Ταμειακής Μηχανής.

Σας ενδιαφέρει το ECR? Δείτε τα οφέλη και πως το αποκτάτε! (55€+ΦΠΑ)
Φόρμα Παροχής Στοιχείων

****ΠΡΟΣΟΧΗ****
* Για όλες τις ταμειακές μηχανές των οποίων η αγορά έχει πραγματοποιηθεί 01/05/2023 και έπειτα, το συνολικό κόστος είναι 30€+ΦΠΑ και δεν γίνεται χρήση του Voucher.

ΑΙΤΗΣΗ VOUCHER (Υποχρεωτική συμπλήρωση μαζί με το τεχνικό σας)

Προσοχή για όλους τους δικαιούχους Voucher!
ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

Υποχρεωτική Ανάρτηση Αφίσας στο κατάστημα σας εφόσον επιδοτηθήκατε με Voucher!
Αφίσα

Χωρίς τη χρήση Voucher

Προκατάθεση Στο λογαριασμό της Fazecon Ε.Τ.Ε(Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος)🔴ΟΨΕΩΣ (78800291813)
🔴IBAN GR 2201107880000078800291813 ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ 125€ +ΦΠΑ(155€) για την έκδοση κωδικών.
Παρακαλούμε κατά τη κατάθεση να αναγράφετε το ΑΦΜ και την Επωνυμία της Επιχείρησης σας ως αιτιολογία.

Αναβάθμιση στην Fazecon(30€+ΦΠΑ) 37.2 €

Αναβάθμιση στην εγκατάσταση του Πελάτη Περιοχές εντός Καλαμάτας (Επιπλέον Χρέωση επιτόπιας αναβάθμισης 80€+ ΦΠΑ).

Αναβάθμιση στην εγκατάσταση του Πελάτη Περιοχές Εκτός Καλαμάτας (Επιπλέον Χρέωση επιτόπιας αναβάθμισης από 100€+ΦΠΑ).

Παραλαβή της Ταμειακής Μηχανής στις εγκαταστάσεις της Fazecon
Απαιτούμενα: 1. Δελτίο Αποστολής από το Πελάτη με Αιτιολογία Αναβάθμιση Ταμειακής Μηχανής.
(Εάν δεν εκδώσει ο Πελάτης Δ.Α παραλαμβάνει από τη Fazecon Δελτίο Ποσοτικής Παραλαβής.)
2.Βιβλίο Συντήρησης Ταμειακής Μηχανής.


Σας ενδιαφέρει το ECR? Δείτε τα οφέλη και πως το αποκτάτε!(55€+ΦΠΑ)
Φόρμα Παροχής Στοιχείων

****ΠΡΟΣΟΧΗ****
* Για όλες τις ταμειακές μηχανές των οποίων η αγορά έχει πραγματοποιηθεί 01/05/2023 και έπειτα, το συνολικό κόστος είναι 30€+ΦΠΑ και δεν γίνεται χρήση του Voucher.

Time Table καταληκτικών Ημερομηνιών Διασύνδεσης Ταμειακής POS

Λειυτουργία ταμειακής Μηχανής EDO CR Εστιατορίου.