Ενημερωθείτε για όλους τους συνδυασμούς καταγραφικών και καμερών