Η Πρόβλεψη για άριστη λειτουργία χωρίς προβλήματα υπερτάσεων, χαμηλών τάσεων και έλλειψη ρεύματος ειναι η χρήση UPS-Μέσα Προστασίας.